ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

จดหมายข่าว2