ร่วมรดน้ำศพและวางพวงหรีด

ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรดน้ำศพและวางพวงหรีดให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรม ณ วัดลาดสิงห์ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

P5173062   P5173054   P5173055   P5173052