ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบพวงหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ณ วัดไชนาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

P4112929   P4112927   P4112928   P4112935   P4112939   P4112941   P4112940   P4112932