ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2559  นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีนายบรรเทา  คุ้มฉายา ที่ได้รับเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกเต็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3

15778349_1308401485866236_248219940_o