วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.- บาท ให้กับทายาทของสมาชิก ณ วัดไชนาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

P2282063   P2282069   P2282065   P2282067