วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี  มอบพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000.- บาท ให้กับทายาทของสมาชิก  ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

P2221997   P2222001   P2221994