วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี  มอบพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.- บาท ให้กับทายาทของสมาชิก  ณ วัดศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

P1161803   P1161809   P1161814   P1161812   P1161817