วางพวงหรีด และมอบเงินค่าศาสนพิธี

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ วางพวงหรีด และมอบเงินค่าศาสนพิธี ให้กับทายาทนายสมปอง ปิ่นวิเศษ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. เลขประจำตัว 289644 – 298585 ข้าราชการบำนาญ เขต1 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดวรจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

603091