สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

PA310865    PA310850

PA310856    PA310838

PA310859    PA310841

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีด้วย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ วัดวรจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี