สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 27658047_1014552288682471_6037926946627571299_n           27540125_1014552335349133_172415464926526943_n 27459129_1014552382015795_7919317519185778354_n            27459413_1014552425349124_8261885016225850188_n