“สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก สกสค.”

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหัวดสุพรรณบุรี ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก สกสค.” แก่เพื่อนครูกลุ่มโรงเรียนสวนแตงเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

P8046149   P8046151   P8046210   P8046212   P8046154   P8046157   P8046166   P8046161   P8046179  P8046182   P8046188   P8046191   P8046197   P8046200   P8046203   P8046208