หลักสูตรการอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษการอบรมออนไลน์ ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 มีนาคม 2564
สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ …คลิก… http://www.otep-cpks.go.th/…/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9…/