อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 27 จังหวัด หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ณ กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

P3167156 P3187157 P3187158 P3187165 P3187166 P3187169 P3187170 P3187178 P3187182 P3187184 P3187175 P3187190 29388897_1749777658395281_5994867608900337664_n 29340433_1749760585063655_4544976771069509632_o 29468883_1749760621730318_7996378349440073728_o