ออกประชาสัมพันธ์ระเบียบ ช.พค. – ช.พ.ส.

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวตามระเบียบ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ. 2561 แก่ชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอศรีประจันต์ ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA