ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ที่ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. จะได้รับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ที่ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. จะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายตามกฎหมายเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของภาครัฐ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมข้าราชการครูนอกประจำการอำเภอบางปลาม้า ณ ห้องประชุมอำเภอบางปลาม้า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA