ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวตามระเบียบ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวตามระเบียบ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ. 2561 แก่ชมรมครูนอกประจำการอำเภอบางปลาม้า ณ โรงเรียนอนุบาลสวนหงษ์ อำเภอบางปลาม้า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA