ออกประชาสัมพันธ์ สพป.สพ. เขต2

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และการระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ณ ห้องประชุมทวารวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0003 อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0007 อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0008 อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0010 อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0011 อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0018 อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0019 อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0022 อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0023 อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0028 อบรมครูผู้ช่วย สพป.สพ.2_๑๙๐๕๐๗_0034