ออกเยี่ยมบ้านสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  2562  นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมเจ้าหน้าที่ เยี่ยมบ้านนางสาวนารีรัตน์  หมวดปัดมา ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ซึ่งบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย  ณ บ้านเลขที่ 282 หมู่ 2 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA