ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โดยมีนายชัชชัย ศรีสว่าง และนายเสนาะ พงษ์รื่น กรรมการชมรมครูนอกประจำการอำเภอศรีประจันต์ เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” อำเภอศรีประจันต์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายพิสุทธิ์ เกิดปัญญา 2. นายโกมินทร์ ศรีชมภู

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA