ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โดยมีนายสมศักดิ์ จรวงษ์ ประธานชมรมครูนอกประจำการและกรรมการอำเภอดอนเจดีย์ เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” อำเภอดอนเจดีย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายวิชัย เปี่ยมปรีชา 2. นายบุญส่ง พักตร์เพียงจันทร์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA