“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” อำเภอเดิมบางนางบวช

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายสุทธิพล นาคทอง ,นางงามตา เพชรคอน , นางทัศยา น้ำเพชร และนางราณี ศรีโมรา ครูอาสาอำเภอเดิมบางนางบวช ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 4 ราย คือ1. นายธนิส   นิสยันต์ ป่วยแคลเซียมเกาะกระดูกต้นคอทับเส้นประสาท  2.  นายศรชัย  ทองคำ ป่วยเก๊ายึดข้อหัวเข่าเดินไม่ได้  3. นายสรรพสิทธิ์  ศรีสุขกุล ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ  4.นางวันทนา นุชวงษ์ อัมพา,ติดเตียง  ครูอาสาได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

      S__92364838       S__92364839

S__92364929       S__92364930

S__92365377       S__92365380

S__92373144        S__92373145