“ครูอาสาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อนครู” อำเภอหนองหญ้าไซ และ เดิมบางนางบวช

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายก้าน ภูฆัง และนายประสงค์ ภูฆัง ครูอาสาอำเภอหนองหญ้าไซ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คือนายสำเนียง ทิมใจทัศน์ ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

 527503           527504

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุทธิพล นาคทอง ,นางงามตา เพชรคอน , นางทัศยา น้ำเพชร และนางราณี ศรีโมรา ครูอาสาอำเภอเดิมบางนางบวช ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คือนางนิยดา จารุทรรศน์ ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบเครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

73920

           73921           S__92323861