ออกเยี่ยมสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ 14   มิถุนายน  2562  นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยียมและให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. ตามร้องขอ เพื่อทำระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทของสมาชิก ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA