ออกให้บริการตรวจสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2562 โดยนายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมจุดตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อำเภอเดิมบางนางบวช และโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA