ออกให้บริการทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2562  นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกไปมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวของนายกิ่ง  ช้างทอง สมาชิก ช.พ.ค. ที่เสียชีวิต ให้แก่คู่สมรสของสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ตามที่ได้ระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวไว้  ณ อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA