ออกให้บริการทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่  23  มกราคม  2561  นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกไปมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวของนายสมปอง  แก้วใหญ่ สมาชิก ช.พ.ค. ที่เสียชีวิต ให้แก่ทายาทของสมาชิกที่ได้ระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวไว้  ณ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

P1236140 P1236144 P1236146 P1236151 P1236146 P1236159