ออกให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. ตามร้องขอ เพื่อทำระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

P5173039   P5173036   18554662_1450995831606800_310570623_n