ออกให้บริการและพบปะสมาชิก

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายทองใบ   โฉมงาม   ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการ และพบปะสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. กลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาท / สพป.สพ. เขต 2 ณ ทุ่งดินดำรีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

36492340_1106099382861094_1743525970763055104_n