เปิดรับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/zH7QEVpxDI_1497924912.pdf

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/47kmjQcxxN_1497924919.pdf

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/v4fCBpqn1V_1497924927.pdf

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/2YXg3OFzw9_1497924933.pdf