เปิดรับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560

 

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/eruZatTLzb_1497865162.pdf

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/98ZBVGekGX_1497865176.pdf

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/PIa0tciQEj_1497865185.doc