เปิดให้บริการสมาชิกในวันเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน

 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ไม่สะดวกมาติดต่อตามเวลาราชการ สามารถมารับบริการได้ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

P6104354   P6104353   P6104367   P6104361   P6104365   P6104368   P6104373   P6104369