เปิดให้บริการในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ไม่สะดวกมาติดต่อตามเวลาราชการ สามารถเริ่มใช้บริการได้ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

แจ้งทำงาน