เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้เยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายทองใบ  โฉมงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรีและมอบนโยบายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

DSCN3143 DSCN3146 DSCN3149 DSCN3154 DSCN3164 DSCN3176 DSCN3244 DSCN3234 DSCN3253 DSCN3276 DSCN3352 DSCN3374 DSCN3378 เยี่ยมชมสำนักงาน1