แจ้งผลการวินิจฉัยของประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่องร้องเรียน กรณี ที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ เดือนละ 400 – 500 บาทโดยไม่มีการชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทราบก่อนการเก็บเงิน และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือชี้แจงผลการวินิจฉัยให้ทราบ

13390880_1134363583270028_1199709432_n        13407631_1134363609936692_908473162_n