แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบำเพ็ญกุศลเป็นพุทธบูชา ณ วัดพร้าวและวัดวรจันทร์ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

P7075291   P7075294   P7075321   P7075342   P7075350   P7075364   P7075371   P7075374   P7075380   P7075396   P7075410   P7075413   P7075418   P7075426   P7075431   P7075432   P7075433   P7075442   P7075446