โครงการการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค.ได้จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไป หรือมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพ เป็นปัจจุบัน ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยทาง สกสค. จะจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพรายเดือนแทนสมาชิก สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถขอแบบคำร้องได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

16114025_1220436494672022_2390766743371587890_n   16174771_1254934177918838_38869408771761939_n   15977260_1254934284585494_2644347687836468235_n  15977558_1254934211252168_9011419008177644776_n   16114781_1254934244585498_120092004514895096_n   16142741_1254934347918821_6464574209608310082_n   16174671_1254934514585471_5404186725639140410_n   16114324_1254934637918792_8008527326774793719_n   15977898_1254934584585464_5835246502297387858_n