โครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดโครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ” โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  ณ โรงเรียนอนุบาลปราณี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปชส.บริจาค1โลหิตOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_7 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_8 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_9 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_10 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_16 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_17 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_18 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_19 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_20 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_0 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_1 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_2 จิตอาสาบริจาคโลหิต_๒๐๐๙๑๘_5OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA