โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-440588 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

26105415_1667955513244163_2003724152_n