โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2559

นายสัญญา รอดทรัพย์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที ร่วมงานโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และทำหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมให้กับคนในชุมชน ปลูกฝังความเป็นไทย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม โดยมี นางสาวนฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พระยาเป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ณ วัดวรจันทร์ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

14192644_734541080016928_1618229168267028588_n   14212586_734544210016615_1097592431854457070_n

14117880_734544610016575_4573777350260238052_n  14232516_734543760016660_6799062786960781847_n   14192020_734544513349918_7000397056960250950_n

14183725_734546503349719_8893067617810449768_n    14222332_734544850016551_3501500528091550176_n

14199597_734545323349837_8072451001595779697_n   14224750_734543976683305_6326179554909060122_n