“โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โดยมีนายอุดม สังข์ทอง ประธานชมรมครูนอกประจำการและสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอด่านช้าง เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” อำเภอด่านช้าง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายเลี่ยม ศรีโมรา 2.เบญจา พิมจุฬา   และมีนายสกนธ์ สกนธ์รวีนาท ประธานชมรมครูนอกประจำการและสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอหนองหญ้าไซ เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายผล สว่างศรี 2. นายสำเนียง ทิมใจทัศน์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA