“โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โดยมีคณะกรรมกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ตัวแทนอำเภอเมือง เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นางสวงษ์ มีบุปผา 2. นางอุษา พรหมจันดา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA