โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โดยมีกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ตัวแทนอำเภอศรีประจันต์ เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย “โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง” อำเภอเมืองศรีประจันต์ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายชลอ แย้มวงษ์ 2. นายทองหยิบ เกตุรัตน์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA