โครงการไกล่เกลี่ย สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. และเกื้อกูลฯ

วันที่ 24 กันยายน 2561 ธนาคารออมสินจัดโครงการไกล่เกลี่ย สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และเกื้อกูลฯ ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุพรรณบุรี มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อสวัสดิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน หรือมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการส่งชำระอย่างยั่งยืน มิให้เป็นภาระเกินความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้แก่สมาชิกโครงการ สวัสดิการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. ที่เป็นสมาชิก สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี  ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน  2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี

P9240980 P9241001 P9241002 P9240988 P9240998  P9241014 P9241020 P9241021 P9251043 P9251046 P9240994P9241026