ให้บริการสมาชิกทำระบุผู้มีสิทธิรับเงิน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ให้บริการสมาชิกที่มาติดต่อทำระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

S__18710534 S__18710530 S__18710539