ออกชี้แจงสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เกษียณอายุ

เมื่อวันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน  2561 นายทองใบ  โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ออกประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดการปรับลดดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.และการประกันเงินกู้  การตรวจสอบการชำระเงินโดยการ Scan QR Code  และสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปหรือมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป  แก่ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ หน่วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์

P6249014 P6249020 P6249029 P6249035 P6249045 P6249048 P6249052 P6249065 P6249074 P6249078 P6249084 P6249088 P6249089 P6249095 P6249107 P6249110 P6249125 P6249131