QR CODEความพึงพอใจในการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด

QR CODE เพื่อการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

26793770_1588357567914154_1198451065_n    26685125_776680059206941_351681916093594198_o